Dr. GUGLIELMO L U A RUFOLO, MD MRM FMH Chirurgo Plastico
ASPS ISAPS SICPRE Board Certified Plastic Surgeon

BBL –Brazilian BUTTOCKS LIFT: en skandinavisk upplevelse

Fettinfiltration av gluteal konturförbättring är ett förfarande som får fler förespråkare. Detta har gjort att appliceringstekniken och mängden fett som infiltrerats förändrats över tiden. Många författare presenterar sin skinkfetttransplantationsteknik som inträffade under 20 års period, vilket jag nu vill nämna min personliga erfarenhet av skandinaviskt fall.

METODER:
Detta är en klinikstudie av en personlig upplevelse 2016, med en patient genomgått fettsugning och skinkfetttransplantation. Patienterna genomgick det kirurgiska ingreppet i ett steg, enligt kronologisk utveckling och mängden fett som skördats och injicerats.

RESULTAT:
Under perioden 2016 infiltrerades 350 – 460 cc fett i det övre och nedre glutealområdet med respekt för de olika lagren. Hon reagerade aldrig med komplikationer som fettnekros, infektion, fettemboli eller erytem, ​​vilket var viktigast för mig och infiltrerade små mängder fett trots att injicera större mängder som orsakade en risk eller skador, om all vävnad runt konturen.

SLUTSATSER:
Efter att ha infiltrerat en ökning av skinkans volym fick hon en förbättring av förfining i hela nyttaområdet, och fördelningen av den större volymen i mer omfattande områden och i olika lager har definierat ett minimalt index eller antal komplikationer. För att få bättre estetiska resultat är det därför nödvändigt att komma ihåg att användningen av små mängder måste fördelas mellan skikten för att minska sjukdomen efter kirurgi eller risk för komplikationer.